The Future of Finance

Ухаалаг шийдэл
Чинээлэг ирээдүй

Бизнесийн шугамын зээл

Зээлийн нөхцөл

 • Зээлийн хэмжээ: 300 сая хүртэл
 • Зээлийн хүү /сар/: 2%
 • Зээлийн хугацаа: 12 сар хүртэл

Бүрдүүлэх материал:

 1. Зээлийн хүсэлт, анкет/ ББСБ-ын маягтын дагуу/
 2. Хуулийн этгээлийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрэм, үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл, тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 3. Хуулийн этгээдийг төлөөлөх эрх бүхий этгээд буюу итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, түүний иргэний үнэмлэхийн хуулбар болон оршин суугаа хаягын тодорхойлолт  /ТҮЦ машин эсвэл www.e-mongolia.mn-с авах/
 4. Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагчдаас Хуулийн этгээдийн эрх бүхий этгээдэд олгосон зээл авах, зээлийн болон бусад гэрээнд гарын үсэг зурах, барьцаанд тавих зөвшөөрлийн талаарх хурлын шийдвэр болон албан тоот
 5. Хуулийн этгээдийн сүүлийн улирлын санхүүгийн тайлан болон банкны харилцах дансны сүүлийн 6 сарын хуулга, орлого нотлох бусад баримт
 6. Барьцаанд тавих бүх хөрөнгийн бичиг баримтуудын эх хувь <br> /Орон сууц барьцаалж байгаа бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, Амины сууц, хашаа байшин барьцаалж байгаа бол газар болон байшингийн үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, газрын кадастрын зургийн эх хувийн хамт/ 
 7. ЭХЭУБГазар эсвэл Газрын албанаас тухайн үл хөдлөх хөрөнгийн талаар дэлгэрээнгүй лавлагаа /ТҮЦ машин эсвэл e-mongolia.mn-с авах/

Орон сууц барьцаалсан зээл

Зээлийн нөхцөл

 • Зээлийн хэмжээ: 100 сая хүртэл
 • Зээлийн хүү /сар/: 2.5%-3.0%
 • Зээлийн хугацаа: 36 сар хүртэл

Бүрдүүлэх материал:

Иргэн
 1. Зээлийн хүсэлт, анкет/ ББСБ-ын маягтын дагуу/
 2. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар эсвэл иргэний үнэмлэхийн тодорхойлолт, оршин суугаа хаягын тодорхойлолт болон НДШ төлөлтийн тодорхойлолт  /ТҮЦ машин эсвэл www.e-mongolia.mn-с авах/
 3. Цалин авдаг банкны харилцах дансны сүүлийн 6 сарын хуулга, орлого нотлох бусад баримт
 4. Барьцаанд тавих бүх хөрөнгийн бичиг баримтуудын эх хувь, /Орон сууц барьцаалж байгаа бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, Амины сууц, хашаа байшин барьцаалж байгаа бол газар болон байшингийн үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, газрын кадастрын зургийн эх хувийн хамт/ 
 5. ЭХЭУБГазар эсвэл Газрын албанаас тухайн үл хөдлөх хөрөнгийн талаар дэлгэрээнгүй лавлагаа /ТҮЦ машин эсвэл e-mongolia.mn-с авах/
Хуулийн этгээд
 1. Зээлийн хүсэлт, анкет/ ББСБ-ын маягтын дагуу/
 2. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрэм, үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл, тусгай зөвшөөрөлүүдийн хуулбар
 3. Хуулийн этгээдийг төлөөлөх эрх бүхий этгээд буюу итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, түүний иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 4. Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагчдаас Хуулийн этгээдийн эрх бүхий этгээдэд олгосон зээл авах, зээлийн болон бусад гэрээнд гарын үсэг зурах, барьцаанд тавих зөвшөөрлийн талаарх хурлын шийдвэр, албан тоот
 5. Хуулийн этгээдийн сүүлийн улирлын санхүүгийн тайлан болон банкны харилцах дансны сүүлийн 6 сарын хуулга, орлого нотлох бусад баримт
 6. Барьцаанд тавих бүх хөрөнгийн бичиг баримтуудын эх хувь, /Орон сууц барьцаалж байгаа бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, Амины сууц, хашаа байшин барьцаалж байгаа бол газар болон байшингийн үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, газрын кадастрын зургийн эх хувийн хамт/ 
 7. ЭХЭУБГазар эсвэл Газрын албанаас тухайн үл хөдлөх хөрөнгийн талаар дэлгэрээнгүй лавлагаа /ТҮЦ машин эсвэл e-mongolia.mn-с авах/

Тээврийн хэрэгсэл худалдан авах зээл

Зээлийн нөхцөл

 • Зээлийн хэмжээ: 100 сая хүртэл
 • Зээлийн хүү /сар/: 2.0%-3.0%
 • Зээлийн хугацаа: 36 сар хүртэл
 • Зээлийн урьдчилгаа: 30%

Бүрдүүлэх материал:

Иргэн
 1. Зээлийн хүсэлт, анкет/ ББСБ-ын маягтын дагуу/
 2. Гаалийн бичиг эсвэл тээврийн хэрэгсэл худалдах, худалдан авах гэрээ, гэрчилгээ, нэхэмжлэх
 3. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар эсвэл иргэний үнэмлэхийн тодорхойлолт, оршин суугаа хорооны тодорхойлолт болон НДШ төлөлтийн тодорхойлолт /ТҮЦ машин эсвэл www.e-mongolia.mn-с авах/
 4. Цалин авдаг банкны харилцах дансны сүүлийн 6 сарын хуулга, орлого нотлох бусад баримт
Хуулийн этгээд
 1. Зээлийн хүсэлт, анкет/ ББСБ-ын маягтын дагуу/
 2. Гаалийн бичиг эсвэл тээврийн хэрэгсэл худалдах, худалдан авах гэрээ, гэрчилгээ, нэхэмжлэх
 3. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ болон дүрэм, үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл, тусгай зөвшөөрлийн  хуулбар
 4. Хуулийн этгээдийг төлөөлөх эрх бүхий этгээд буюу итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, түүний иргэний үнэмлэхийн хуулбар болон оршин суугаа хаягын тодорхойлолт  /ТҮЦ машин эсвэл www.e-mongolia.mn-с авах/
 5. Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагчдаас Хуулийн этгээдийн эрх бүхий этгээдэд олгосон зээл авах, зээлийн болон бусад гэрээнд гарын үсэг зурах, барьцаанд тавих зөвшөөрлийн талаарх хурлын шийдвэр, албан тоот
 6. Хуулийн этгээдийн сүүлийн улирлын санхүүгийн тайлан болон банкны харилцах дансны сүүлийн 6 сарын хуулга, орлого нотлох бусад баримт

Тээврийн хэрэгсэл барьцаалсан зээл

Зээлийн нөхцөл

 • Зээлийн хэмжээ: 100 сая хүртэл
 • Зээлийн хүү /сар/: 2.0%-3.0%
 • Зээлийн хугацаа: 36 сар хүртэл

Бүрдүүлэх материал:

Иргэн
 1. Зээлийн хүсэлт, анкет/ ББСБ-ын маягтын дагуу/
 2. Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ эх хувь
 3. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар эсвэл иргэний үнэмлэхийн тодорхойлолт /ТҮЦ машин эсвэл www.e-mongolia.mn-с авах/
 4. Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт /ТҮЦ машин эсвэл www.e-mongolia.mn-с авах/
 5. НДШ төлөлтийн тодорхойлолт /ТҮЦ машин эсвэл www.e-mongolia.mn-с авах/
 6. Цалин авдаг банкны харилцах дансны сүүлийн 6 сарын хуулга, орлого нотлох бусад баримт
 7. Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ эх хувь
Хуулийн этгээд
 1. Зээлийн хүсэлт, анкет/ ББСБ-ын маягтын дагуу/
 2. Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ эх хувь
 3. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ болон дүрэм, үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл, тусгай зөвшөөрлийн  хуулбар
 4. Хуулийн этгээдийг төлөөлөх эрх бүхий этгээд буюу итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, түүний иргэний үнэмлэхийн хуулбар болон оршин суугаа хаягын тодорхойлолт  /ТҮЦ машин эсвэл www.e-mongolia.mn-с авах/
 5. Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагчдаас Хуулийн этгээдийн эрх бүхий этгээдэд олгосон зээл авах, зээлийн болон бусад гэрээнд гарын үсэг зурах, барьцаанд тавих зөвшөөрлийн талаарх хурлын шийдвэр, албан тоот
 6. Хуулийн этгээдийн сүүлийн улирлын санхүүгийн тайлан болон банкны харилцах дансны сүүлийн 6 сарын хуулга, орлого нотлох бусад баримт
 7. Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ эх хувь


Зээлийн хүсэлт илгээх

Шинэ мэдээ, мэдээлэл

Хүүхэддээ сургах санхүүгийн 5 дадал

Бид та бүхэндээ хүүхдэд халаасны мөнгө хэрхэн өгөж эхлэх талаар хүргэж байсан билээ. Энэ нийтлэлийг үргэлжлэл нь ч гэж ойлгож болох юм. Эцэг эхийн хувьд хүүхдүүддээ сургадаг олон зүйл байдаг… гутлаа үдэх, дугуй унах, машин жолоодох гэх мэт. Гэхдээ ихэнхдээ бид хүүхдүүддээ амьдралын хамгийн чухал хичээлүүдийн нэг болох хувийн санхүүгийн хичээл, мөнгөтэй хэрхэн харьцахыг чухалчилдаггүй. Бид өөрсдийн айдас, буруу дадал зуршил, санхүүгийн мэдлэггүй байдлаасаа ичиж зовдог тул мөнгө, санхүү бол ихэнх ...

БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧ ТА ЯАГААД САНХҮҮГИЙН БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ ХЭРЭГТЭЙ ВЭ?

Хувиараа бизнес эрхлэгчид ихэвчлэн зардал хэмнэх үүднээс бизнесийнхээ жижиг том гэлтгүй бүхий л ажлыг хариуцаж, авч явдаг билээ. Өөрөөр хэлбэл, үүсгэн байгуулагч нь компанийнхаа захирал, борлуулалт, маркетингийн ажилтан, нягтлан, нярав гэх мэт бүхий л ажлыг гүйцэтгэж байна гэсэн үг юм. Бизнес эрхлэх нь цаг хугацаа, хүчин чармайлт ихээхэн шаарддаг учир ямар ч бүхнийг хийж чаддаг, “Арван хуруу тэгш” хүн байгаад аливаа бизнесийг үр ашигтай байлгахад тогтмол хийгдэх шаардлагатай ажлуудыг дангаараа ...

Хамт олон

Gantumur Renchin

CEO

Kherlenchimeg A.

CFO

S. Peter Choe

CTO

Gerelmaa Batchuluun

Board Chair